coach2improve is 10 jaar geleden opgericht door Peter Overvliet, opgeleid en gespecialiseerd in het begeleiden van teams, leidinggevenden en medewerkers bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De diensten van coach2improve bestaan uit individuele coaching, teamcoaching en oplossingsgerichte therapie.  

Met ruim 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven als manager en directeur en mijn interesse voor gedragsontwikkeling heb ik de basis gelegd voor coach2improve. Mijn passie is mensen te begeleiden in hun persoonlijke groei en hun streven naar het leiden van een waardevol leven.

Om mijn professioneel handelen als coach en therapeut te waarborgen heb ik de erkende post HBO opleidingen Individueel Coach en Team Coach gevolgd aan de Academie voor Masters & Professional Courses van de Haagse Hogeschool. Daarnaast ben ik als therapeut opgeleid en gecertificeerd voor het uitoefenen van Acceptatie- en commitmenttherapie (ACT) en IEMT (Integral Eye Movement Therapy).

Partners van coach2improve

coach2improve werkt nauw samen met een netwerk van deskundige en ervaren partners zodat wij altijd de dienstverlening en expertise leveren die het beste aansluit op de gewenste verandering en ontwikkeldoelen.

C-Yourself Coaching voor leefstijl en persoonlijke groei.

ELEVEN Group voor leiderschapsprogramma’s, organisatie- en communicatieadvies.

Management Drives voor drijfveeranalyse op persoonlijk- en teamniveau.

CiEP Training & Coaching voor effectiever werken en samenwerken.

Aanpak

Onze aanpak is oplossingsgericht en effectief op zowel de korte als de langere termijn. Er is direct aandacht voor het gesignaleerde probleem en voor de bronnen waaruit de problemen zijn ontstaan zodat niet alleen de symptomen maar ook de onderliggende oorzaken worden aangepakt. Bij de aanpak worden de kwaliteiten en potentiële krachten benut die al aanwezig zijn maar nog niet effectief worden ingezet.

De trajecten van coach2improve kenmerken zich door het vergroten van zelfinzicht en focus op de gewenste gedragsverandering. Tijdens de coach/therapietrajecten worden er verschillende leerprocessen in gang gezet die ook na het afsluiten van het traject blijven doorwerken.