boven de wolken

Teamcoaching

In succesvolle teams ervaren alle teamleden hun omgeving als veilig, ontwikkelingsgericht, inspirerend en waardevol. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen, hun mening te geven en voelen zich gezamenlijk eigenaar van de doelen, afspraken en resultaten. Elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn is vanzelfsprekend en alle aandacht en energie is gericht op het soepel en plezierig behalen van gezamenlijke resultaten.

Het lijkt zo simpel en toch slagen veel teams (en andere samenwerkingsvormen) er maar niet in om hardnekkige patronen te doorbreken die hun stagnerende ontwikkeling en het niet behalen van succes in stand houden. Het is ook bijzonder lastig om de complexe en onvoorspelbare groepsdynamiek te ontcijferen en samen te ontdekken welk nieuw gedag past bij wat het team kan en wil bereiken.

Met dit Teamcoachtraject maken we de dynamiek, groepsprocessen en patronen zichtbaar, gaan teamleden elkaars kwaliteiten ontdekken, waarderen en benutten, werkt het team aan zelfsturing en ontdekt het team wat er nodig is om blijvend prettig en resultaatgericht samen te werken.

Het doel van dit Teamcoachtraject is niet altijd meer, beter, sneller resultaten boeken. Ieder team heeft een andere behoefte en zit in een andere fase. Veel teams zijn al enorm geholpen als ze meer (zelf)waardering krijgen voor wat ze al in huis hebben en dat zo goed en plezierig mogelijk weten te benutten.

Werken in Hybride Teams

 

Teamcoaching is ook een uitstekend hulpmiddel om de overstap te maken naar hybride werkvormen. Ook goed functionerende teams en afdelingen ontkomen immers niet aan het heruitvinden van hun manier van samenwerken. Andere werkvormen, een andere balans werk/privé en andere interactie. Kortom genoeg veranderingen om ook goed lopende teams uit hun oude routine te halen en genoeg redenen om te investeren in het hoe van hybride samenwerken.

Het Teamcoachtraject

De rol van de coach is het stimuleren en begeleiden van het leerproces van het team. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de teamcoachvraag, de wensen vanuit de organisatie en het coachtraject dat daar het beste op aansluit.

Heb je interesse of wil je meer info? Vul dan het formulier in en ik neem snel contact met je op!