Coachtrajecten van coach2improve zijn geschikt voor iedereen die een ontwikkelvraag heeft in relatie tot zijn of haar werkomgeving. Dit kunnen zowel individuen, teams als organisatieonderdelen zijn.

Directie, managers, professionals, teams lopen regelmatig tegen situaties aan die zij effectiever, sneller en duurzamer kunnen aanpakken met behulp van een coachtraject. Coaching is een bewezen effectieve vorm van professionele begeleiding bij het oplossen van knelpunten en het stimuleren van ontwikkeling en leerprocessen.

 

Coaching gaat over zelfinzicht en gedragsverandering. Tijdens het coachtraject worden er verschillende leerprocessen in gang gezet die ook na het afsluiten van het coachtraject nog lang doorwerken en waar de gecoachte veel profijt van heeft.  

Coaching is gericht op het (her)ontdekken van aanwezige kwaliteiten en het inzetten daarvan. Soms is het nodig belemmeringen weg te nemen en andere inzichten op te doen waardoor de gecoachte in de praktijk nieuwe positieve ervaringen op kan doen en weer meer zelfvertrouwen krijgt. Vaak is dat de basis voor de verdere ontwikkeling en het werken aan zelfacceptatie, zelfredzaamheid en zelflerend vermogen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal sessies en de begeleiding die buiten de sessie om gewenst is. Kosten voor coaching, gericht op het verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, kunnen onder bepaalde voorwaarden als bedrijfskosten worden opgevoerd en zijn dan fiscaal aftrekbaar.

De opbrengsten van onze coachtrajecten overstijgen de investering in tijd en geld ruimschoots. Met een tijdig ingezet coachtraject voorkomt u uitval door ziekte, productiviteitsverlies door ineffectieve werkwijzen en conflicten, verlies aan innovatiekracht, klachten van klanten, omzetverlies en andere onnodige bedrijfskosten. Bovendien reikt het positieve effect van coaching veel verder dan het gecoachte individu of het team. Of het coachtraject nu is ingezet om problemen te verhelpen of ontwikkeling te stimuleren, de rest van de organisatie zal de positieve verandering ervaren en daar ook van profiteren.

Steeds meer organisaties bieden coaching aan als beloning voor ambitieuze medewerkers en teams die zichzelf beter en sneller willen ontwikkelen. Hiermee kunt u het talent in uw organisatie beter inzetten voor de organisatieontwikkeling en werkt u aan een duurzame relatie met uw medewerkers.

 

Bij een cursus of training gaat het meestal om het verkrijgen van specifieke kennis met een bepaald doel. Bijvoorbeeld omgaan met een nieuw computerprogramma of een verkooptraining. Bij coaching gaat het om het veranderen van gedrag waardoor je als gecoachte effectiever kan functioneren. Bij coaching stelt de gecoachte zelf zijn of haar doelen en werkt de gecoachte onder begeleiding van de coach aan het ontwikkelen van zijn of haar kwaliteiten.

Coaching is gericht op het vergroten van het zelfoplossend en zelflerend vermogen van de gecoachte zodat hij of zij in de toekomst meer zaken zelfstandig kan aanpakken en oplossen. Advies is het inhuren van expertise van buitenaf om een probleem op te lossen. Coaching heeft een duurzamer effect dan advisering maar het (leer)traject kost soms in eerste instantie meer tijd. Voordeel van coaching is dat het leerproces dat in gang is gezet ook in nieuwe situaties oplossingen brengt waardoor uw medewerkers en organisatie zich ook daadwerkelijk ontwikkelen.

Vertrouwen en vertrouwelijkheid is essentieel bij coaching. Alleen onder deze voorwaarden kan tijdens het coachtraject tot de essentie worden doorgedrongen en is alles bespreekbaar wat voor de zorgvuldige begeleiding nodig is. De gecoachte kan er op vertrouwen dat alles wat in het coachtraject wordt besproken vertrouwelijk blijft. De coach zal aan derden geen inhoudelijke mededelingen doen over het coachtraject tenzij de gecoachte of het team daar expliciet opdracht toe geeft.

Dat hangt af van de situatie en de gecoachte. Veel gebruikte technieken en methoden zijn reflectie, feedback geven en ontvangen, werken met kernkwaliteiten, Transactionele Analyse, confrontatie, spiegelen en ervaringsleren.